“Latvijai un pasaulei” Ziemassvētkos un gadumijā

Sirsnīgs labas gribas aicinājums Latvijai un pasaulei! No 21. decembra līdz Jaungada pirmajai dienai katrs ir aicināts savā sirdī un domās dāvāt laba vēlējumu, pateicības un mīlestības izjūtu, lūgšanu vai kluso meditāciju kā savu īpašo dāvanu tuvajiem un tālajiem, Latvijai un pasaulei! Lai labais piepildās vislabākajā veidā! Lai kur šajās dienās mēs atrastos, plkst. 7:00, 13:00, 19:00 un 22:00, mēs varam veltīt tam dažas minūtes. Lai labais aug un iedzīvinās mūsu kopdarbībā. Lai atdeves un labvēlības prieks mūs bagātina, vada un sargā. ?
Akcijas brīvprātīgais koordinators Valdis Svirskis
P.S. Pirmo reizi šāda labas gribas akcija notika 2014. gadā. Šī pēc skaita ir jau 28. akcija un 6. reize pēc kārtas, kad akcija notiks Ziemassvētku un gadumijas laikā.