Meditācijas nodarbību kursi novembrī/ decembrī

Līdz gada beigām noritēs divi meditācijas mācību kursi:
1.) No 31.oktobra līdz 17. novembrim;
2.) No 1.decembra līdz 15.decembrim.

Norises vieta: Aspazijas bulvāris, pretī LU ekonomikas fakultātei
Nodarbību laiks: pirmdienu / ceturtdienu vakari, plkst.18:45 – 20: 45

Kursā tiks apgūta koncentrēšanās, kas ir meditācijas spējas pilnveides pamats.
Lai koptu koncentrēšanos, tiks izmantotas dažādas pieejas: elpošana, vizualizācija, sirds izjusta dziedāšana, mantras un klusums.

Tāpat tiks pārrunātas vērtīgas mūsdienu un seno tradīciju atziņas par garīgo pilnveidi, iepazīti individuālās un kolektīvās prakses drošu pamatu veidošanas principi.
Tiks aplūkots arī kā meditācijas iemaņu apguve var sekmēt pozitīvas pārmaiņas mūsos un ap mums, vairot mieru un prieku darbā un ikdienā.

Nodarbības noderēs tiem, kuri vēlās apgūt pamatus, pilnveidot iemaņas  un arī tiem, kas meklē iekšējās pilnveides ceļu un savu Skolotāju.
Kursa saturs tiks izklāstīts secīgi, tāpēc ieteicams nodarbības apmeklēt regulāri.

Nākot jāņem maiņas apavi, kā arī noderēs dzeramais ūdens.
Atbilstoši tradīcijai dalība kursā ir bez maksas.

Saturs balstās meditācijas skolotāja, Šrī Činmoja (1931-2007) pieredzē.

Vairāk par Šrī Činmoju https://www.srichinmoy.org/sri_chinmoy (avots angļu valodā).
Šrī Činmoja meditatīvā mūzika un viņa komponēto dziesmu aranžējumi – www.radiosrichinmoy.org
Ir pieejami arī videomateriāli iekš www.srichinmoy.tv un vairākos YouTube kanālos, tostarp Sri Chinmoy Videos un Mridanga Spencer.

Latviešu valodā publicētas divas viņa grāmatas – Prieka spārni (Zvaigzne ABC) un Laimes pavedieni (Jumava), kas vienkāršā valodā ataino mūsdienīgu, sirds pieejā un garīgo
īpašību attīstīšanā balstītu iekšējās pilnveides ceļu.

***

Uzziņas un pieteikšanās kursiem nosūtot pieteikuma īsziņu (vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs) uz mob. +371 29697059 ne vēlāk kā līdz kursa 2. nodarbībai (attiecīgi 3. novembrim (novembra grupai) vai 5.decembrim (decembra grupai)). Pēc otrās nodarbības kursam vairs pievienoties nevarēs.

Valdis Svirskis, Mag.phil., kursa koordinators un vadītājs (skat. Par autoriem)