“Latvijai un pasaulei”

Dedzam gaismekļus sirdīs tagadnei un nākotnei!

No 21.decembra līdz 1.janvārim ikviens ir aicināts piedalīties ikgadējā labas gribas akcijā!

Katru dienu akcijas periodā varam iekšēji vienoties savas labvēlības, sirds gaišuma, mīlestības un pateicības novēlējumā Latvijai, Ukrainai un pasaulei šajos laikos:
plkst. 7:00, 13:00, 19.00 un 22:00.

Lai dvēseliski skaidrākais un patiesākais īstenojas!
Lai Gaisma vieno! Lai labais top!

Valdis Svirskis,
akcijas brīvprātīgais koordinators

P.S.
Pirmās akcijas labas gribas projekta ‘Latvijai un pasaulei’ ietvaros notika 2014.gadā.
Šī ir projekta 38. kārta. Tas turpinās pateicoties mūsu iekšējai vienotībai tiecībā uz labāku, gaišāku un iekšēji bagātāku pasauli!