Latvijai un pasaulei

Godātie draugi un domubiedri!

Laikā no 1. līdz 10.maijam,
ikviens aicināts piedalīties ikgadējā labas gribas akcijā – veltījumā Latvijas Atjaunotnei, mieram un gara spēkam –
dāvāt savas sirds labestību Latvijai, Ukrainai un visai pasaulei
meditācijas vai pateicības klusumā,
lūgšanā vai laba vēlējuma vārdos.
3 – 7 minūtes katru dienu
vienā vai vairākos no kopīgiem laikiem
plkst. 7.00, 13.00, 19.00, 22.00.

Lai labais rit!  Lai tas izplatās no cilvēka uz cilvēku arī tad, ja šķiet pavisam nemanāms.
Ar laiku tas pieaugs. Kad atsaucamies sirds labvēlības mudinājumam, pasaule lēnām top pilnīgāka un mēs vairāk sākam izjust prieku.

Labais īstenojas dzīvē labas gribas cilvēku kopdarbībā.
Tāpēc tā ir īpaša iespēja to darīt vienlaikus ar citiem.
Kopā mēs varam dēstīt labākas nākotnes stādus
Latvijai un pasaulei, ja vien sāksim ar sevi.
Ar labu uz labu!
Valdis Svirskis, brīvprātīgais koordinētājs

p.s.
Jau kopš 2014.gada 4 reizes gadā – maija, novembra sākumā un jūnija, decembra noslēgumā – regulāri notiek
projekta’ Latvijai un pasaulei” labas gribas akcija. Ja jūs uzrunā tās ideja un jūsu sirds vēlas vairot labo,
piedalieties tajā un dalieties šajā ierosmē ar citiem!