Lai manas dzīves laiva nerimstoši ceļo
Starp mana prāta iedvesmas krastu
Un manas sirds tiecības krastu.


~ Šri Činmojs ~