Uzsākot meditāciju

Fragmenti ņemti no Šri Činmoja grāmatas “Mācoties klusumā”.

Ja jūtamies apmierināti ar to, kas mums ir, un to, kas mēs esam, tad mums nav vajadzības ieiet meditācijas pasaulē. Iemesls, kāpēc mēs pievēršamies meditācijai, ir iekšējs izsalkums. Mēs jūtam, ka mūsos ir kaut kas gaišs, plašs un dievišķs. Mēs jūtam, ka tas mums ir ļoti nepieciešams; vienīgi šobrīd tas nav pieejams. Mūsu izsalkums izaug no mūsu garīgās vajadzības.

Meditācija nenozīmē vienkārši klusi sēdēt piecas vai desmit minūtes. Lai meditētu, nepieciešama apzināta piepūle. Prāts jāpadara mierīgs un kluss; tajā pašā laikā tam ir jābūt modram, lai neļautu iekļūt nekādām traucējošām domām vai vēlmēm. Kad mums izdosies padarīt prātu mierīgu un klusu, mēs sajutīsim sevī uzaustam jaunu dzīvi. Kad prāts ir atbrīvots un mierīgs un mēs kļūstam par tukšu trauku, mūsu iekšējā būtne var uzaicināt neierobežotu Mieru, Gaismu un Svētlaimi ienākt un piepildīt to. Tā ir meditācija.

Kad domājam, ka tie esam mēs, kas cenšas meditēt, tad meditācija šķiet sarežģīta. Taču īstenībā meditācija nenotiek mūsu piepūles dēļ. To veic mūsu iekšējais Stūrmanis, Visaugstākais, kurš nemitīgi meditē mūsos un caur mums. Mēs esam tikai trauki, un mēs ļaujam Viņam mūs piepildīt ar Savu Apziņu. Mēs sākam ar savu piepūli, bet tiklīdz nokļūstam dziļi iekšienē, mēs redzam, ka tā nav bijusi mūsu piepūle, kas ļāva mums ieiet meditācijā. Tas ir Visaugstākais, kas meditē mūsos un caur mums ar mūsu apzinātu līdzdalību un piekrišanu.1

***

Jums jāzina, ka garīgajā dzīvē ikviens meklētājs ir iesācējs. Iesācējs ir tas, kuram piemīt iekšējais pamudinājums ieaugt arvien dievišķākā, arvien apgaismojošākā un arvien piepildošākā esamībā. Brīdī, kad gribat pastāvīgu un nemitīgu augsmi, brīdī, kad vēlaties pārspēt sevi un iekļūt arvien sevi pāsniedzošajā Pārpasaulīgajā, jūs kļūstat par mūžīgu iesācēju.

Ja esat pilnīgs iesācējs, tad jums jāsāk ar kādu garīga satura grāmatu vai svēto rakstu lasīšanu. Tas dos jums ierosmi. Taču jums vajadzētu lasīt to garīgo Skolotāju grāmatas, kuriem jūs nešaubīgi ticat. Ir skolotāji, kuri sasnieguši augstāko apziņu un, lasot viņu darbus, jūs noteikti gūsit iedvesmu.

Tikai tiem, kuri ir izpratuši Patiesību, būs spēja piedāvāt Patiesību. Citādi tas līdzināsies aklajam, kas vedīs aklo.

Iesākumā jums pat nevajadzētu domāt par meditāciju. Vienkārši pacentieties izbrīvēt noteiktu laiku dienā, kad mēģināsit būs mierīgs un kluss, un just, ka šīs piecas minūtes pieder jūsu iekšējai būtnei un nevienam citam. Regularitātei ir ļoti liela nozīme. Tas, kas jums vajadzīgs, ir regulāra prakse vienā un tajā pašā laikā.

Labākais veids, kā sākt mācīties meditēt, ir tikties ar cilvēkiem, kas jau kādu laiku meditē. Šie cilvēki nevarēs jūs iemācīt, bet viņi spēs jūs iedvesmot. Ja jums ir draugi, kuri zina, kā meditēt, vienkārši apsēdieties viņiem līdzās, kad tie meditē. Jums neapzinoties, jūsu iekšējā būtne spēs iegūt no viņiem mazliet meditatīvā spēka. Jūs neko nezagsit, vienkārši jūsu iekšējā būtne saņems no tiem palīdzību bez jūsu ārējās ziņas.

Galvenā ir prakse. Šodien jūsu prāts ir kā mērkaķis. Tas nepārtraukti klauvē pie jūsu sirds durvīm, izjaucot sirds mieru. Taču, lai cik reizes prāts pie jums atnāk, vienkārši dzeniet to prom vai arī apzināti pievērsiet savu uzmanību kaut kam citam.2

_________
1 – 11. lpp
2 – 17. lpp

Copyright © 1996 Sri Chinmoy
©
2001 Rīgas Šri Činmoja centrs. Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.