Dzīvojot priekā

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

 

Patiess iekšējs prieks dzimst pats no sevis.
To nesaista ārēji apstākļi.
Tevī plūst upe, nesot prieka vēsti.
Dzīves nolūks ir šis dievišķais prieks.

 

Visi mēs esam meklētāji, mums ir kopīgs mērķis: iemantot iekšēju mieru, gaismu un prieku, kļūt vienotiem ar mūsu Pirmavotu un dzīvot patiesa gandarījuma piestrāvotu dzīvi.

Dzīvot priekā nozīmē dzīvot iekšējo dzīvi. Tā ir dzīve, kas ved uz pašatklāsmi. Pašatklāsme ir Dieva izpausme, jo Dievs arī ir tā Dievišķība kas atrodas dziļi katrā no mums un gaida, lai tiktu atklāta un izpausta. Mēs varam vērsties pie Dieva kā Iekšēja Stūrmaņa un Visaugstākā. Bet, lai kādu apzīmējumu lietojam, mēs domājam par Augstāko sevī, par to, kas ir galamērķis mūsu iekšējiem meklējumiem.

Vienīgi apmierinot iekšējās dzīves izsalkumu, patieso nozīmi gūst mūsu ārējā dzīve. Trīsreiz dienā gādājam par maltīti savam ķermenim. Bet dziļi mūsu iekšienē mīt dievišķs bērns ko sauc par dvēseli; mēs neatrodam laiku, lai to pabarotu. Dvēsele ir apzināts Dieva pārstāvis mūsos. Kamēr vien dvēseles bērns negūs piepildījumu, mēs nekad nespēsim to iemantot ārējā dzīvē.

Kā lai sasaista iekšējo un ārējo dzīvi? Ja pārzinām dievišķo meditācijas mākslu, varam viegli un apzināti savienot abas pasaules. Meditējot katrs brīdis kļūst par zelta iespēju atbrīvoties no depresijas vilšanās, dusmām, bailēm un citām negatīvajām īpašībām, ļaujot izpausties iekšējās pasaules dievišķajām īpašībām: mīlestībai, mieram, priekam un gaismai.

Garīgam cilvēkam jābūt normālam un pilnvērtīgam. Lai sasniegtu Dievu, garīgam cilvēkam ir jābūt dievišķi praktiskam ikdienas dzīvē. Būdami dievišķi praktiski, mēs dalāmies savā iekšējā bagātībā ar citiem. Mēs apjaušam dievišķu nolūku katrā darbībā un dalāmies tās iznākumā ar pārējiem. Garīgums nenoliedz ārējo dzīvi, jo tai jābūt mūsu iekšējās – dievišķās dzīves – izpausmei.1

_________
1 – 7. lppCopyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.