Bailes no iekšējās dzīves

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Gadās, ka cilvēki baidās no garīguma. Bet, ja viņi apzinātos garīguma patieso nozīmi, tad uzreiz to pieņemtu. Garīgums parāda mūsu mērķi. Šis mērķis: Bezgalības atklāšana sevī.

Iespējams jūs baidāties no iekšējās dzīves, jo jums šķiet, ka, to uzsākot, jūs nomaldīsieties kā bērns mežā. Vai varbūt jums šķiet, ka, pieņemdami iekšējo dzīvi, būvējat gaisa pilis. Visbeidzot – jums var likties, ka pieņemt garīgo dzīvi ir tas pats, kas mesties rīklē rēcošam lauvam un aiziet bojā. Jums ir daudz jauku sapņu, un jūs vēlaties tos īstenot, taču jūtat, ka, uzsākot iekšējo dzīvi, jums tas tiks atņemts. Saprotams, jūs sākat vairīties no iekšējās dzīves.

Iekšējā gaisma nekad jūs nepievils. Pieviļ tumsa. Ja peldēsiet gaismas jūrā, nekad nepazudīsiet. Meditācijā un pārējā nomoda laikā centieties apzināti just, ka pārtopat iekšējā gaismā. Kad pārtapsiet iekšējā gaismā, baiļu sajūtai būs jūs jāatstāj. Jūs ienācāt šajā dzīvē no iekšējās gaismas un patlaban arvien vairāk to apzināties.

Ja baidāties no sirds nodoties garīgajai dzīvei, mēģiniet noteikt, vai ārējā pasaule vispār var sniegt patiesu gandarījumu! Kādu dienu pēc ļoti labas meditācijas uz brīdi identificējieties ar saviem draugiem vai citiem cilvēkiem, kuri netiecas! Daži no tiem var būt ļoti bagāti un pārtikuši, citiem var būt kuplas ģimenes, taču – vai viņu dzīve ir nesusi tiem patiesu laimi vai vien vilšanos un skumjas? Un tad palūkojieties uz savu dzīvi! Jums var nebūt miljoniem dolāru, taču esat vislaimīgākais cilvēks. Kas jūs padarīja laimīgu? Tiecība un meditācija.

Garīgā dzīve nekādā ziņā nevar būt neīsta. Garīgums ir kas dabisks un spontāns. Tas saka: mums nav jābūt vilšanās, baiļu un raižu ķīlniekiem. Tas saka – lai gan mūsu ārējā dzīve ir pilna izmisuma, vilšanās, neveiksmju un ierobežotības, mūsos pastāv ideāla dzīve, kas ir pati harmonija, pilnība un piepildījums. Ar lielāko prieku un pašatdevi iekšējā dzīve vēlas celt tiltu starp mūsu šodienu un mūsu ideālo esību.

Ja tev ir patiesa drosme atzīt,
Ka esi pagalam apmaldījies,
Dievam ir bezgala Līdzcietība,
Lai parādītu tev ceļu
Uz gandarījuma Mērķi.1

_________
1 – 49. – 50. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.