Vai meditācija ir praktiska?

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Mēs saucam cilvēku par praktisku, ja viņš rīkojas pareizi īstajā brīdī, tā, ka viņa ārējā dzīve rit gludi. Taču, lai cik saprātīgi un apzināti mēs būtu, brīžiem ārējā dzīvē jūtamies apmaldījušies. Mēs nezinām, ko teikt un kā rīkoties. Vai – par spīti mūsu pareizi pateiktajam un izdarītajam – viss iet greizi. Mēs nespējam tikt galā ar savu dzīvi. No sirds vēlamies darīt kaut ko vai kļūt par kaut ko, bet nespējam.

Kāpēc tā notiek? Tā notiek tāpēc, ka mūsu ārējās spējas vienmēr ir atkarīgas no mūsu iekšējās apzināšanās. Ja esam praktiski iekšējā dzīvē, ja lūdzamies un meditējam, tad padziļinām savu iekšējo apzināšanos. Kad iemantojam šādu apzināšanos, brīva pieeja neierobežotai patiesībai un nezūdošam priekam ir mūsu rīcībā un mēs spējam pārvaldīt savu ārējo dzīvi.

Mūsu izaugsme sākas iekšējā pasaulē, nevis ārpusē. No zemē iesētas sēklas izaug stāds, ne otrādi. Iekšējā dzīve vienmēr nes Patiesības un Dieva vēstījumu. Šī iekšējā Patiesība ir sēkla. Kad ļaujam sēklai uzdīgt, izaugt par stādu un vēlāk kļūt par koku, varam baudīt augli, ko tas sniedz. To ēdot, mēs zināsim, ka šis auglis pieder ārējai pasaulei, lai gan tā avots ir iekšējā pasaule. Mēs ieraudzīsim iekšējās pasaules spēju, kas izpaudusies ārējā pasaulē.

Neatkarīgi no tā, cik laika pavadīsim, runājot, strādājot vai citādi darbojoties ārējā pasaulē, šādi mēs netuvosimies Patiesībai. Taču, ja sākumā meditēsim un pēc tam darīsim un runāsim, mēs rīkosimies praktiski. Iekšējam praktiskumam ir jāvada ārējā dzīve, nevis otrādi. Ārējai dzīvei jāsākas iekšējā dzīvē. Tikai tad mēs spēsim būt patiesi praktiski.

Ja mums pietiks drosmes ieiet iekšējā dzīvē, mēs ieraudzīsim, ka iekšējā pasaule ir praktiska, patiesa un dabiska. Mīlestība, gaisma, miers un prieks ir dievišķi dabiski. Atklājot visu, ko spēj dāvāt iekšējā pasaule, arī mūsu ārējā pasaule kļūs dievišķi dabiska, praktiska un piepildoša.1

_________
1 27. – 28. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.