Mana pilnība, jūsu pilnība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Manai izpratnei par pilnību nav jābūt, un tā arī nav tāda pati kā jūsu izpratne. Katram pašam ir jādefinē pilnība atbilstoši viņa uztveres spējām, atbilstoši viņa patiesības izpratnes dziļumam. Taču vienā ziņā visi piekritīs – mums ir jāattīstās.

Manuprāt, pilnība ir nepārtraukta attīstība, kas vienmēr pārspēj pati sevi. Citādi, ja es teikšu, ka tā ir pilnība, jūs teiksiet: nē, kaut kas cits ir pilnība. Diskusija nekad nebeigsies. Manai pilnībai nav jābūt jūsu pilnībai, bet mana sevis pārspēšana man vienmēr sniegs gandarījumu, un jūsu sevis pārspēšana vienmēr sniegs gandarījumu jums. Tur, kur ir pastāvīgs gandarījums, dedzīgs gandarījums, mums jāzina, ka tā ir pilnība. Pilnība ir gandarījums, kas kvēlo un aug mūsu sirdīs.

Sevis pārspēšana ir vienīgais,
kas nepieciešams cilvēciskai būtnei,
lai būtu patiesi laimīga.1

_____________
1 –
159. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.