Iekšā, nevis ārpusē

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Kā jūs varat apgūt patiesu cilvēces mīlestību? Lai mīlētu cilvēci, mums jāiet pie pirmavota. Pirmavots nav cilvēce, avots ir Dievs. Ja mēs varam nokļūt pie pirmavota un mīlēt dievišķo, tad redzam, ka dievišķais nav atdalīts no mūsu patiesās eksistences. Ja mīlam sevi dievišķi, nevis emocionāli vai egoistiski, mēs mīlam sevi tikai tāpēc, ka Dieva elpa ir mūsos, tāpēc ka Dievs grib sevi piepildīt caur mums.

Ja pilnībā apzināties šo patiesību, tad saskatīsiet cilvēci kā daļu no sevis. Cilvēce nav jums apkārt vai ārpus jums, tā ir jūsos. Kad kļūsiet vienoti ar savu dievišķo eksistenci, jūs redzēsiet, ka aptverat visu cilvēci. Kas jūsu iekšējā pasaulē, ir jūsu, viss, kas ir ārpus, nav jūsu. Jūs varat palīdzēt piepildīt un izgaismot tikai to, kas ir jūsu iekšienē. Tad jums jāizjūt, ka cilvēce mīt jūsu iekšienē. Tad spēsiet patiesi palīdzēt cilvēcei.

Tagad es saukšu sevi,
tagad saukšu.
Savā sirds mežā, sevi redzot,
es sevi mīlēšu un mīlēšu.
Es būšu sev viesis,
mana vislielākā bagātība.
Brīvības sirdī
sāksies augstākās gaismas ceļš.1

_____________
1 –
29. – 30. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010

Translation copyright © 2011

© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.