Patiesums un apņēmība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Patiesumam ir milzīga nozīme, bet ar to vien nepietiek. Vajadzīga arī apņēmība. Tikai tad, ja jums būs apņēmība, tiksiet vienu soli uz priekšu. Turklāt, pat ja apņēmība rodas šodien, jums var neizdoties pārveidot savas nepareizās domas vai rīcību. Cik daudzas reizes bērns krīt, pirms iemācās kārtīgi staigāt? Pašā sākumā viņš ceļas kājās un patiesi mēģina staigāt, bet ar viņa patiesumu nepietiek. Nepieciešama arī apņēmība. Pretējā gadījumā, kad viņš nokritīs, atmetīs ar roku un vairs nemēģinās. Viņam atkal un atkal jāpierāda sava apņēmība.

Ja jūsu apņēmība rodas no lūgšanām un meditācijas, tad tā ir īsta apņēmība. Ja jūs agresīvi uzspiežat sev kādas domas vai idejas, tad tā apņēmība pēc būtības nav nekāda apņēmība. Patiesai apņēmībai jānāk no sirdsšķīstām lūgšanām vai ļoti dziļām meditācijām. Tikai tāda apņēmība var mainīt jūsu dzīvi.

Patiesums ir pirmais solis,
bet tu vari krist atpakaļ.
Tikai tad, ja tev ir apņēmība
un tu esi patiess,
katrs solis vedīs tālāk.1

_____________
1 –
126. – 127. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010

Translation copyright © 2011

© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.