Prāta svārstīgums un sirds noteiktība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”

Pasaulīgais, sasaistītais prāts ir vājš un nepārliecināts, tas vienmēr apšauba pats sevi un pārējos sev apkārt. Tā kā tas ir vājš, tas nav un nekad nebūs patiess. Bet, kad prāts top rāms, kluss un brīvs, tas zaudē savu nenoteiktību un neskaidrību.

Kad prāts rod patvērumu sirdī, kura pārstāv bezgalīgo īstenību un bezgalīgo spēku, tad tas vairs nebaidās ne no kā. Tas jūt, ka nevienam nav jāattaisnojas, un viņš automātiski kļūst patiess. Tādējādi vieglākais un efektīvākais veids, kā palielināt prāta patiesumu, ir piespiest prātu palikt sirdī.

Kā mēs varam palielināt sirds spēku? Vien esot pašaizliedzīgāki un patiesāki savā iekšējā saucienā. Jo patiesāki esam sava iekšējā saucienā, jo ātrāk pieaug sirds spēks. Mūsu sauciens būs patiess un dvēselisks, īstais tā iemesls atklās sevi pats. Tad mēs ar visu savu būtību metīsimies tajā. Mēs tam dosim visu savu tiecības un veltīšanās spēku. Tajā brīdī mēs sajutīsim, ka sirds spēks neizmērojami pieaug.

Ja tavs prāts mīl
neapstrīdamu patiesumu,
tad tava sirds ātri kļūs
par tavas dzīves noteicēju.1

_____________
1 –
127.-128.. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.