Tiešām?

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Šodien, rīt vai tālākā nākotnē jūs noteikti attīrīsiet savu dzīvi. Bet, ja cilvēki pilnveidošanās gaitā jūs neizprot vai neciena jūsu tīro dzīvi, lūdzu, nepievērsiet uzmanību viņu kritikai. Reizēm mēs varam redzēt, ka pat patiess garīgs Skolotājs, kas ir pati sniegbaltā tīrība, kļūst par tumsonīgās pasaules kritikas upuri.

Reiz dzīvoja kāds dzenbudisma Skolotājs, kas bija ļoti tīrs un apgaismots. Tā nu gadījās, ka blakus viņa dzīvesvietai atradās pārtikas veikals. Veikala saimniekam bija skaista neprecēta meita. Kādu dienu atklājās, ka meita gaida bērnu. Vecāki aizsvilās dusmās. Tie gribēja zināt, kas ir tēvs, taču viņa neteica tā vārdu. Pēc atkārtotiem pārmetumiem un pazemojumiem viņa padevās un pateica, ka tēvs ir dzenbudisma Skolotājs. Vecāki viņai noticēja un skrēja pie Skolotāja, lādēdami to ar visneiedomājamākām rupjībām.

Skolotājs teica: “Tiešām?” Tas arī bija viss.

Kad piedzima bērns, viņi atdeva zīdaini Skolotājam. Viņš pieņēma bērnu un rūpējās par to.

Šajā laikā viņa reputācija bija pilnīgi iznīcināta, viņš kļuva par izsmiekla objektu. Dienas vērtās nedēļās, nedēļas mēnešos, un mēneši – gados. Taču cilvēka dzīvē ir arī kas tāds, ko sauc par sirdsapziņu, un sirdsapziņa nelika meiteni mierā. Kādu dienu viņa beidzot atklāja saviem vecākiem bērna īstā tēva vārdu – tas bija vīrietis, kas strādāja zivju tirgū. Vecāki atkal aizsvilās dusmās, turklāt tos sāka vajāt nožēla un vainas izjūta. Viņi aizskrēja pie dzenbudisma Skolotāja, lūdzās piedošanu, visu izstāstīja un paņēma bērnu atpakaļ. Viss, ko viņš pateica, bija: “Tiešām?”

Pasaule var neizprast vai pietiekami nenovērtēt tīrību, bet, ja Māte Zeme dod patvērumu kaut vienai tīrai dvēselei, tās priekam nav gala. Viņa saka: “Vismaz ir viena dvēsele, uz kuru varu paļauties.”1

_________
1147. – 148. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.