Lielais un mazais “es”

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ego jeb mūsu mazais “es” ir ļoti ierobežots. Tas pastāvīgi meklē kaut ko ārpus sevis. Ego daba – būt neapmierinātam. Ego vienmēr ir neapmierināts ar to, kas tam pieder, un ar to, kas viņš ir, jo jūt, ka patiesība allaž atrodas kaut kur citur.

Lielais “Es” nemeklē, jo sevī ietver visu. Mēs nevaram aprakstīt šo universālo “Es” ar prāta priekšstatu palīdzību. Vienīgi savā tiecībā varam to aptvert.

Mazais “es” vienmēr liek mums just, ka esam ļoti svarīgi kā individualitātes. Taču, ja mums rūpēs tikai sevis pilnveidošana un ignorēsim pārējo pasauli, tad arī būsim pazuduši. Mūsu lielākais “Es” saka, ka piederam Bezgalīgajam, Mūžīgajam un Nemirstīgajam. Saplūstot ar Absolūtu, gādājam arī par Dieva radības augstāko pilnību.

Raugoties cauri
Savai patiesai vājībai –
Lepnuma ugunskalnam,
Esi gatavs atklāt
Savu patieso spēku –
Mīlestības vienotību.1

_________
156. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.