Vienkāršība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ja mūsu dzīve būs vienkārša, mēs apjautīsim, cik laimīgi un veiksmīgi esam. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka vienkāršība ir muļķība. Taču vienkāršība un muļķība ir kā Ziemeļpols un Dienvidpols. Cilvēks var būt vienkāršs kā bērns, un reizē viņam var piemist neizmērojamas zināšanas, gaisma un gudrība.

Mūsu garīgā ceļojuma laikā mēs daudz ko iemācāmies, un vienlaikus mums daudzas lietas ir arī jāaizmirst. Ikreiz, kad kaut ko aizmirstam, dzīve kļūst vienkāršāka un mēs gūstam prāta mieru. Mēs aizmirstam bailes, šaubas, raizes, skaudību, dusmas un nedrošību. Aizmirstam to, ko mums mācīja zemei piesaistītā dzīve un slīpētais prāts ar savu uzspēlēto ego. Jo ātrāk spēsim to aizmirst, jo viedāki kļūsim.

Iemantot vienkāršību nozīmē skriet pie Dieva bez tumsonības, uztraukuma un netīrības nastas. Dievs ir ļoti vienkāršs. Kad kļūstam nedalāmi ar Viņa vienkāršību, mūsu dzīve atbrīvojas no apjukuma uz sarežģītības.

Vienkāršība saīsina ceļu
Uz Dieva atklāšanu.1

 

_________
1137. -138. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.