Sirds ceļš

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Dievišķā mīlestība ir ātrākais veids, kā iemantot Augstākā izpratni. Prāta loma jau ir galā. Tagad pasaule alkst sirds bagātības – mīlestības. Ja sekosim sirds ceļam, ieraudzīsim, ka dziļi sirdī mīt dvēsele. Protams, dvēseles gaisma caurauž visu augumu, bet ir noteikta vieta, kur dvēsele uzturas lielāko laika daļu – tā ir sirds. Garīgā sirds atrodas krūškurvja centrā. Ja vēlamies gūt brīvu pieeju dvēselei, mums jāvirza sava uzmanība, koncentrējoties sirdī, kas ir tīras mīlestības un vienotības centrs.

Garīgo sirdi varat sasniegt koncentrējoties un meditējot. Ja to vēlaties, tad ik dienu dažas minūtes koncentrējieties vienīgi sirdī, nekur citur. Jūtiet, ka jums nav galvas, nav kāju, nav roku, jums ir tikai sirds. Paliekot prātā, dzīve var likties kā izkaltis koks. Bet, esot sirdī, dzīve var tikt pārvērsta tīras mīlestības un svētlaimes jūrā. Ja spēsiet noturēt savu apziņu sirdī, tad pakāpeniski sāksiet pārdzīvot spontānu vienotības izjūtu. Kopjot garīgo augsni sirdī, pamanīsiet, kā tajā aug spontāna mīlestība uz Dievu un spontāna vienotība ar Dieva radību. 1

_________
182. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.