Vai es meditēju pareizi?

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ja meditēsiet pareizi, jutīsiet spontānu iekšēju prieku un mieru sevī un apkārt. Bet, ja jūtat spriedzi prātā vai satraukumu, tad praktizētais meditācijas veids jums nav piemērots. Ja jums ir bijusi laba meditācija, tad jums būs labvēlīga attieksme pret pasauli. Jūs lūkosieties pasaulē ar mīlestību, lai arī tai ir neskaitāmas nepilnības. Arī tas, ka tieši pēc meditācijas jums ir dinamisma izjūta, ja jūtat, ka esat atnācis pasaulē, lai kaut ko paveiktu vai kļūtu par kaut ko, lai augtu paša Dieva tēlā un kļūtu par Viņa uzticīgu rīku, norāda, ka jums ir bijusi laba meditācija.

Lūdzu neuztraucieties, ja sākumā nespējat labi meditēt! Pat ārējā dzīvē Dievs vien zina cik daudz gadu jāvingrinās, lai apgūtu kādu prasmi. Ja izcils pianists atcerēsies, kāds bija viņa līmenis, kad viņš pirmoreiz sāka spēlēt, viņš smiesies. Tieši pakāpeniska izaugsme ir ļāvusi viņam sasniegt muzikālās meistarības virsotni. Arī garīgās dzīves sākumā var izrādīties grūti meditēt, taču pakāpeniski jūsu spēja pieaugs.

Turklāt jau no pirmās dienas jūs izjutīsiet labumu, ko sniedz meditācija. Kad nogaršojam kaut vienu pilienu jūras ūdens, tas ir sāļš. Līdzīgi arī meditācijā – ja spēsim izdzert vismaz vienu pilienu miera jūras, mēs noteikti sajutīsim savā dzīvē mieru.

_________
126. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.