Cerības elpa

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Dienām un naktīm es peldēšos
Cerības saldajā upē.

Mēs bieži uztveram cerību kā kaut ko trauslu un maigu, kā dziedinošu mierinājumu prātam. Taču cerība ir kas pamatīgs un stiprs. Cerībā mīt apslēpts spēks, jo šodienas cerība galu galā pārtop rītdienas realitātē.

Ja cerība ir tikai vēlme, tad apziņa uz to neatsauksies. Taču, ja tā ir kas būtisks – kā aicinājums, kas tiecas uzplaukt jūsu sirdī, – tad apziņa paplašināsies. Ja tā ir īsta cerība, nevis tikai fantāzija, jūsu apziņas zieds ziedlapiņu pēc ziedlapiņas uzplauks visā pilnībā.

Katrai dienai ir jānāk pie jums kā jaunai cerībai, jaunam solījumam, jaunai tiecībai. Ja domājat, ka rīt būs tāda pati diena kā visas citas, ko esat pieredzējuši, – izaugsmes nebūs. Katru dienu jums no jauna ir sevi jāpiepilda ar enerģiju. Tikai izjūtot visu kā jaunu, jūs spēsiet gūt panākumus un pārspēt sevi.1

_________________________________________

Mūžīgs aizsācējs

Ikviens meklētājs ir aizsācējs – tas, kurš ir ceļa sākumā. Aizsācējs ir cilvēks, kuram piemīt iekšējs pamudinājums augt arvien lielākā dievišķībā, apgaismībā un piepildījumā. Brīdī, kad vēlēsieties nemitīgu izaugsmi, jūs kļūsiet par mūžīgu aizsācēju. Rītausma ir jaunas dienas sākums, tā simbolizē cerību, apgaismību un pilnību. Ik dienu rītausma spēlē sākuma lomu. Tā sāk savu ceļojumu ar pirmo blāzmu un noslēdz to bezgalīgajā saulē. Ja varat just, ka visa jūsu būtne – augums, vitāls, prāts, sirds un dvēsele – pārstāv austošu rītausmu, tad spēsiet vienmēr saglabāt sevī mūžīgā pirmatklājēja garu.

Ik dienu mums jājūt, ka paveiksim kaut ko jaunu. Ik dienu mēs pavirzīsimies soli tālāk. Mēs varēsim sevi pārspēt, vien rodot un saglabājot prieku. Ja atklāsiet savu prieku un saglabāsiet to, jums allaž būs spēks iet vēl vienu soli tālāk.

Lai mans prāts
Ik rītu
Iemanto cerības ausmas
Mirdzuma skaistumu!2

_________
1123. lpp
2 – 124. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.