Cilvēciskā mīlestība, dievišķā mīlestība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Jūs varat apzināti dot citiem tīru mīlestību, ja jūtat, ka, runājot vai domājot par citiem, dodat malku savas dzīves elpas. Un jūs dodat šo dzīves elpu, jo jūtat, ka jūs un pārējā pasaule pilnīgi un galīgi ir viens veselums. Tur, kur ir vienotība, ir tīra mīlestība.

Ik mirkli mums jābūt ļoti uzmanīgiem, vai tā ir cilvēciskā vai dievišķā mīlestība, kas ir ienākusi mūsos un darbojas ar mūsu starpniecību. Ja mēs kādam kaut ko dodam un gaidām kaut ko pretim, mums šķiet, ka tas ir viņa pienākums tad tā ir cilvēciskā mīlestība. Bet, ja mēs spējam kaut ko darīt bez nosacījumiem, tā ir dievišķā mīlestība. Dievišķajā mīlestībā mēs dodam došanas dēļ un jūtam, ka tas ir atkarīgs no katra paša, vai viņš grib mums sniegt ko pretim vai ne. Tā ir beznosacījumu mīlestība, tā ir dievišķā mīlestība.

Ja kāds jums lūdz palīdzību,
vai jūs zināt, ko
patiesībā dodat šim cilvēkam?
Jūs dodat viņam savu brīnumaino mīlestības spēku.1

_____________
1 –
28.29. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.