Neatlaidības vēstījums

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Reiz dzīvoja zēns, vārdā Bopdeps, kurš mācījās sliktāk par visiem. Vecāki un skolotāji mēdza viņu nežēlīgi bārt, taču nekas nelīdzēja. Galu galā skolotāji padevās un padzina viņu no skolas. Bopdeps bija tāds muļķis, ka pat vecāki negribēja viņu paturēt. Tā, lūk, nabaga Bopdeps bēdīgā noskaņojumā atstāja dzimtās mājas un devās uz tuvējo ciemu.

Dienu no dienas Bopdeps mēdza lūgties un meditēt zem koka, kas atradās līdzās lielam dīķim. No turienes viņš varēja redzēt, kā ciema sievietes nesa tukšos ūdens traukus. Bopdeps redzēja, kā viņas piepildīja tos un, atstājušas uz akmens pakāpieniem, devās peldēties. Atspirdzinājušās tās ar saviem traukiem devās mājās.

Kādu dienu, kad tur neviena nebija, Bopdeps ievēroja, ka tā pakāpiena daļa, kur sievietes parasti novietoja traukus, vairs nav vienā līmenī ar pārējo. Viņš sev teica: “Sievietes daudzkārt novieto šeit savas krūzes, tāpēc arī akmens nodilst. Ja jau pat akmens var nodilt, tad kas vainas manam prātam?” Šis gadījums iemācīja Bopdepam pacietības un neatlaidības nozīmi.

Bopdeps sāka nopietnāk lūgties un meditēt un pēc dažām dienām atsāka lasīt savas vecās sanskrita gramatikas grāmatas. Sanskritā viņš bija vājākais no skolēniem, taču tagad spēja atcerēties to, ko bija lasījis. Viņš turpināja mācīties un galu galā pacietības un neatlaidības dēļ kļuva par labāko sanskrita zinātāju Indijā, it sevišķi gramatikā.

Pacietību mums nevar uzspiest no ārpuses. Tā ir mūsu pašu iekšējā bagātība. Līdzīgi Bopdepam arī jūs kādu dienu atklāsiet, ko pacietība spēj panākt jūsu dzīvē. Jūs sapratīsiet, ka jūsu saldākie sapņi pārvērtīsies auglīgā īstenībā, ja vien zināsiet pacietības koka audzēšanas noslēpumu savā sirdī.

Starp tavas neveiksmes un tavas uzvaras koku
Aug vēl viens koks:
Tavas pacietības koks.1

_________
1 – 120.-121. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.