Mēs esam pasaule

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Kamēr neiemantojam sevī dziļu mieru, mēs nevaram cerēt uz mieru mūsu ārējā dzīvē. Jūs un es veidojam pasauli ar vibrācijām, kuras tai sniedzam. Ja spējam piesaukt mieru un tad to dāvāt kādam citam, mēs pamanām, kā miers izplatās no viena cilvēka uz otru un pakāpeniski aptver visu pasauli. Miers atnāks pasaulē, kad cilvēki kļūs pilnīgi. Ja jums piemīt miers, ja viņai un viņam piemīt miers, tad ataust visaptverošs miers.

Ir divi kari: iekšējais karš un ārējais karš. Iekšējais karš ir mūsu dvēseles cīņa ar aprobežotību, tumsonību, šaubām un nāvi. Ārējais karš ir cilvēka karš ar cilvēku, tautas karš ar tautu. Ārējie kari rimsies tikai tad, kad beigsies iekšējais karš. Mēs karojam, jo dziļi mūsos ir nelīdzsvarotība, bailes, raizes un uztraukums. Kad mums būs miers, prieks, dzīves pilnība un mūsu sūtības piepildījums, mēs vairāk neuzsāksim karus.

Patlaban pasauli valda bailes, šaubas, raizes,
Saspīlējums un nesaskaņas.
Bet pienāks laiks, kad pasaule
Būs miera pilna.
Kas atnesīs šo spējo pārmaiņu?
Tie būsiet jūs: jūs un jūsu brāļi un māsas.
Jūs un jūsu vienotības sirds
Izplatīs mieru pasaules plašumos.1

_________
1 – 136.-137. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.