“Latvijai un pasaulei” – meditācijas veltījums Saulei, gaismai, dvēselei

Atkal ir pietuvojies īpašais vasaras laiks un mums ir iespēja kopīgos laikos saskaņoties kopīgā labas gribas nodomā un sirds attieksmē.
Vārds ‘Līgo’ aicina mūs uz vienotību, saskaņību ar sevi, citiem un visu dzīves/dabas/pasaules ritējumu.

Viss patiesi vērtīgais, īstenais, labais sākās mūsu iekšējā pasaulē, apziņā līdz izaug un izpaužas dzīves laukā.
Labas gribas centieni un iekšējais darbs veido mūs un reizē ar mums – pašu esamību.

Šogad īpaši svarīgas ir tīrība/skaidrība, miers un iejūtīgs viedums, kas veseļo, dara izturīgāku un mīlošāku.

Dosimies uz priekšu, nenolaidīsim rokas, neļausim sev stigt pagātnē; uzmundrināsim viens otru augt no mazākas gaismiņas uz lielāku.
Mācīsimies un nemitēsimies meklēt un redzēt labo sevī un citos, lolot un vairot labo tā, kā Labais pats to vēlas.

Lai mums skaidrs prāts, rāma sirds un pateicīga dzīve!
Lai gaisma top, lai labais vieno! Līgo!

pateicībā un mīlestībā,
brīvprātīgais koordinētājs,
Valdis Svirskis