Praktiski risinājumi

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Kā rast iekšēju mieru? Praktiskā pieeja ir neko negaidīt no citiem fiziskā līmenī. Tikai dodiet un dodiet, un dodiet, kā māte dod bērnam, domādama, ka bērns nav spējīgs viņai dot pretī. Negaidiet neko no pasaules; tikai mīliet pasauli un piedāvājiet savas spējas, iekšējo bagātību, savu prieku. Visu, kas jums ir, dodiet pasaulei bez jebkādiem nosacījumiem. Ja mēs kaut ko gaidīsim no pasaules, tad jutīsimies nelaimīgi, jo pasaule mūs nesaprot, mēs pasaulei esam vienaldzīgi. Tātad, ja mēs spēsim kaut ko darīt nesavtīgi, mēs iegūsim prāta mieru. Tas ir viens ceļš.

Otrs ceļš ir meditēt par sirdi, kur mājo pastāvīgs prieks, pastāvīga mīlestība. Tad mēs negaidīsim atzinību no citiem. Mēs visu laiku būsim atkarīgi no sava iekšējā Avota, kur ir bezgalīgs prieks, bezgalīga laime, bezgalīgs miers. Vislabāk ir meditēt sirdī. Tas ir otrs visiedarbīgākais veids.

Ko es redzu savās meditācijās?
Savās meditācijās es redzu
lielāku par vislielāko miera okeānu
un zilas, bezgalīgas debesis
savā mazā, mazītiņajā
sirdī.1

_____________
1 –
12. – 13. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.