Cilvēciskā cerība, dievišķā cerība

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Dievišķā cerība ļoti atšķiras no cilvēciskās cerības. Parasta cilvēciska cerība reti kad var tikt piepildīta, tāpēc ka tās būtībā nav apņēmības, patiesuma un apzinātas vēlmes pieņemt augstāko patiesību.

Bet dievišķā cerība ir redzējusi patiesību, ko mēs noteikti sasniegsim. Ja zināsim, kas ir dievišķā cerība, mēs gūsim spēku no tās noteiktības, ko tā mums sniedz. Cerība vēl nav spējusi īstenot šo patiesību mūsu dzīvēs, bet pienāks diena, kad tas notiks.

Cilvēciskā cerība gaida kaut ko, teiksim, piecus dolārus. Kad tā tiek piepildīta, to pārņem milzīgs prieks un tā bieži zaudē savu iekšējo līdzsvaru. Bet, ja sāksim ar dievišķo cerību, mēs nekad nezaudēsim savu iekšējo līdzsvaru un stabilitāti. Mūsu dievišķā cerība jau ir redzējusi patiesību tās augstākajā izpausmē. Tagad tā patiesība tikai jāiemieso. Mūsu cerība ir ļaut šai patiesībai izpausties. Tad, kad nāks piepildījums, mēs nezaudēsim savu iekšējo līdzsvaru, jo zinājām, ka tas reiz notiks.

Cerība nav mirklīgs uzplaiksnījums.
Cerība ir mūžības lēnā, noturīgā,
izgaismojošā un piepildošā virsotne.1

_____________
1 –
51. – 52. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.