Skolēns un skolotājs

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Jums vienlaikus jābūt kā skolēnam un skolotājam. Kā skolēns jūs liksiet uzsvaru uz savu patiesumu un tīrību. Kā skolotājam jums būs sevi jāvērtē – sešdesmit punkti no simts, septiņdesmit no simts, deviņdesmit no simts. Katru dienu jums būs sev jājautā, cik daudz labu darbu apzināti esat izdarījis un cik daudz sliktu darbu apzināti esat paveicis.

Savu neapzināto rīcību jūs nezināt, bet apzinātos darbus zināt. Centieties mazināt savu nepareizo rīcību dažādās jomās un centieties vairāk darīt labos darbus. Nostājoties labo darbu pusē, jūs pilnveidosiet savas dievišķās īpašības. Jūs pats vērtēsiet. Jūs būsiet skolēns un skolotājs. Tas ir veids, kā ikviens cilvēks var īstenot ātru, ātrāku un visātrāko progresu.

Patiesa sirds
ir vienmēr tērpta
tīrības gaismā. 1

_____________
1 –
126. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.