Dzīvot gaismas klātbūtnē

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Mums ir draugs, īsts draugs, kas ilgojas un gaida mūs. Un šī drauga vārds ir patiesums. Tad, kad mēs kļūstam patiesi, mums rodas sajūta, ka mērķi var sasniegt, ka mērķim nav jāpaliek un tas vienmēr nevar palikt nesasniedzams.

Patiesums ir dzīvības spēks, visas mūsu dievišķās esamības kvintesence. Tas ir motivējošs spēks, kas pastiprina sirds spēku mūsos. Patiesums nozīmē dzīvi pastāvīgas gaismas klātbūtnē. Gaisma ieskauj cilvēci ar visām tās nepilnībām un cenšas izgaismot tās neziņu tā, lai cilvēcisko dzīvi varētu paaugstināt līdz dievišķai dzīvei.

Patiesums ir mūsu sirds dzīve. Ja mēs esam patiesi, mums jāzina, ka esam jau ceļā uz noteikto mērķi. Patiesums ir mūsu miesassargs. Ik mirkli patiess meklētājs apzināti vai neapzināti skrien pretī nolemtajam mērķim. Ja viņš šeit uz zemes vēlas nepārtrauktu attīstību, tad viss, kas viņam nepieciešams, ir patiesa sirds.

Sirds
patiesums
ilgst mūžīgi.1

_____________
1 – 12
0. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010

Translation copyright © 2011

© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.