Esiet dievišķais varonis

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Mūsu iekšējā dzīvē ir nepieciešams spēks. Ik brīdi mums jāuzlādē sevi ar dievišķo, dinamisko spēku. Ja mūsos nebūs dievišķā, dinamiskā spēka, tad virsroku gūs tumsa, neziņa un neapzinātība. Tumsa teiks: “Kurp jūs dodaties? Jūs esat bijis kopā ar mani jau vairāk neka divdesmit gadus.” Tad nāks visi šie vecie draugi un stāstīs, ka mums nav nekādu tiesību viņus pamest.

Bet, ja dievišķais spēks, iekšējais spēks, nāks klajā, tad mēs ieraudzīsim, ka visi šie tā dēvētie draugi nav draugi. Viņi mūs tikai sasaista un neļauj iet uz priekšu.

Iekšējam spēkam ir visbūtiskākā nozīme, jo tas ir iekšējais spēks, kas liek mums rīkoties kā varoņiem, ka mums jāiemieso, jāatklāj, jāizpauž un jāpiepilda patiesība. Ja jums nav nelokāmas pārliecības par savu iekšējo spēku, jūs itin viegli varat kļūt kūtrs un dzīvot pārliecībā, ka nav iespējams izbēgt no tumsonības. Jums vienmēr jābūt kā dievišķajam varonim un jājūt, ka jūsu dzīves uzdevums ir būvēt patiesības dižo ēku.

Es esmu nolēmis, ko vēlos.
Es sekošu savai iekšējai balsij.
Es ticu,
ka tā ir visu mīloša, visu piepildoša.
Es zinu,
ka tā ir visu mīloša, visu piepildoša.
Un tieši tā tas ir.
Mana ticība ir mans spēks.
Es daru neiespējamo, jo
mana dzīves nerimtīgā padevība
Dieva gribai
man to ir mācījusi.1

_____________
1 – 1
09.-110. lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.