Iekšējie ienaidnieki un draugi

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Šaubas ir bīstamākais zaglis mūsu iekšējā dzīvē. Tas laupa visus mūsu iekšējos dārgumus. Šaubas ir lēnas iedarbības inde. Kāpēc? Tāpēc, ka tās sāk apšaubīt pat sevi. Šodien jūs šaubāties par kādu, rīt jau šaubīsieties par sevi. Šodien gūsiet kādu atziņu, bet rītdien pār jums nāks jauns šaubu vilnis. Tas nenozīmē, ka šīsdienas šaubas tiks aizskalotas prom. Nē, tās tikai aizstās citas.

Ļoti ilgu laiku jūs uzskatījāt šaubas par savu draugu. Ja jūs nebūtu pārliecināts par to, ka šaubas ir īsts draugs, tad neuzkavētos to sabiedrībā. Bet brīdī, kad ieraudzīsiet, ka jūsu dzīvē ienāk vēl labāks draugs, jūs nerīkosieties muļķīgi. Jūs teiksiet: “Tagad manā dzīvē ir ienācis vēl viens draugs un es redzu, ka šis draugs vedīs mani pretī augstākam mērķim.”

Jūsu jaunie draugi ir drosme un ticība. Šie divi draugi vienmēr ir bijuši jums līdzās, taču jūs nenostājāties to pusē. Kas notiks, ja mainīsiet draugus? Sākumā vecie draugi – bailes un šaubas – centīsies jūs atgūt. Tie nevēlēsies zaudēt draudzību. Taču drīz tie sajutīs, ka biedrošanās ar jums tos pazemo. Tie teiks: “Labi, lai viņš iet, lai viņš iet! Ja viņš par mums nerūpējas, ja mēs neesam viņam vajadzīgi, tad arī viņš mums nav vajadzīgs.” Tas līdzinās cilvēciskam lepnumam. Zaudējot draugu, sākumā mēs cenšamies viņu atgūt. Taču, redzot, ka tas ir bezcerīgi, mūsu ego gūst virsroku. Mēs sakām: “Ja jau mēs viņam neesam vajadzīgi, tad arī viņš mums nav vajadzīgs.” Tādējādi šaubas un bailes mūs atstās, ja draudzēsimies ar drosmi un ticību.

Manā iekšējā pasaulē
Ik dienu ir saulains,
Jo mana iekšējā ticība
Mīt nepārspējamā
Dieva apsolījuma Gaismā.1

_________
132.-33. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.