Pastāvīgs prieks

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Ir īpašs veids, kā pateikties Dievam. Tas ir ar prieku, pastāvīgu prieku. Patiesa laime ir kaut kas tāds, kas nemitīgi liek mums sajust, ka paplašinām savu apziņu un ar savu sirdi apskaujam visu pasauli.

Iekšējā laimes izjūtā, kas dzimst no pašatdeves un tiecības, pateicība krāšņi zaļo. Kad mums ir iekšējā laime, mums nav jāmeklē pateicība te vai tur. Savā uzticīgajā un dvēseliskajā priekā mēs atklāsim sevī pastāvīgi pieaugošu pateicību Visaugstākajam.

 

Pateicība ir pati laime
Laime ir pārliecinoša pilnība.1

 

_____________
1 – 150. lpp

 

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.