Miers izplatās

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Ārējai pasaulei ir vajadzīgs miers. Kā mēs varam iegūt ārēju mieru? Vai mēs varam nodibināt šo mieru, sadraudzējoties ar visu pasauli? Nē. Mums var būt daudz draugu, pat patiesu draugu, sirds draugu, bet tas nenozīmē, ka mums būs miers ārējā pasaulē. Es varu jums apliecināt, ka pat tad, ja visa ārpasaule kļūs par draugiem un ikviens būs gatavs palīdzēt, ārējā pasaulē nebūs miera. Ārējais miers iestājas tikai tad, kad mēs atklājam iekšējo mieru. Šis iekšējais miers ir kaut kas tāds, kas mums jau pieder. Tas nav kaut kas tāds, kas mums būtu jāizgudro; tas ir kas tāds, kas mums ir jāatklāj.

Ja reiz mums ir iekšējs miers, miers pasaulē var būt sasniegts nekavējoties. Ja mēs domājam labas, gaišas un piepildošas domas, tad tieši tās pašas domas mēs izpaudīsim un piedāvāsim saviem draugiem un mīļajiem. Mūsu gaišās, dvēseliskās, piepildošās domas pārņems arī mūsu mīļos cilvēkus, un arī viņiem būs miers. Tātad, ja mums ir iekšējs miers, tas automātiski izpaužas pats. Tas izsēj savas īpašības un spējas pāri visai plašajai pasaulei.

 

Cilvēka dvēseliskais smaids
patiešām lieliski atspoguļo
viņa iekšējo mieru.1

  

_______________________

1- 15-16.lpp

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.