Kā pārvarēt šaubas

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Labākais un drošākais veids, kā uzvarēt šaubas, ir just, ka esat pati pārliecība. Sajūtiet, ka esat pati drosme! Centieties arvien vairāk identificēties ar pozitīvo! Diemžēl patlaban jūs, iespējams, identificējaties ar šaubām, jūtot, ka tā ir realitāte. Taču, ja mainīsiet savu attieksmi, tad varēsiet sacīt, ka šaubas nav realitāte, bailes nav realitāte; īstā realitāte ir drosme, īstā realitāte ir ticība. Kā lai to panāk? Ja parādās šaubas, domājiet par to pretstatu – ticību! Ja prātā ienāk šaubas, nekavējoties sakiet vārdu “ticība”. Vienkārši sakiet: “Esmu Dieva bērns – kā gan es varu šaubīties par sevi, šaubīties par citiem un apšaubīt Dievu?”

Mēs nekad nespēsim uzveikt šaubas, vien domājot, cik tas būtu labi. Mums ir nepieciešama apzināta piepūle. Ja identificēsimies ar prātu, mums nebūs spēka pārvarēt šaubas, jo prāts pats apzināti vai neapzināti tās lolo. Dvēselei ir vairāk spēka nekā prātam. Mums jācenšas sevi glābt ar dvēseles gaismu. Katru dienu, pirms šaubām rodas iespēja iekļūt mūsu prātā, mums jācenšas just sevī dvēseles gaismu. Ik reizi, kad ierodas šaubas, mums jājūt, ka dvēsele ne tikai mūs aizstāv, bet arī dāvā jaunu dzīvi, pastāvīgas un neizmērojamas ticības dzīvi ne vien Dievam, bet arī sev.

Šaubas mūs atstās, tiklīdz jutīsim, ka mums ir lemts kaut ko paveikt Dieva labā. Pats vārds “lemts” dod lielu spēku. Šis vārds liek izpausties bezgalīgai drosmei. Pat ja dabā vājam cilvēkam kāds sacīs, ka viņam lemts strādāt Dieva labā, tūdaļ pat iekšējā pasaulē radīsies drosme. Viņš cīnīsies pret jebkuru šķērsli ar spēku un iekšēju apņēmību, kas pārsteigs viņu pašu. Šķēršļi var būt netīrība, neskaidrība, nenovīdība, bailes un šaubas, taču vārds “lemts” satrieks visu negatīvo spēku lepnumu. It viss nedievišķais būs spiests padoties šim vārdam. Ja mums ir iekšēja un ārēja pārliecība, kas saka, ka esam izredzēti kalpot Dievam, tad mērķi noteikti būs iespējams sasniegt.1

_________
1 – 33.-34. lpp

 

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.