Sirds mīlošs klusums

sirds mīlošs klusums
__
sirds mīlošs klusums
kā maize
bērnu dvēseļu sapņiem
par prieku un pieneņu pļavām
kur baltajās pūkās
līksmo tauriņu spārni
klausoties sienāžu rāmi gaismīgās balsīs

sirds mīlošs klusums
kā ūdens
vecāku dvēseļu slāpēm
pēc miera un nākotnes ceļiem
uz saules ieskautiem dārziem
un priekpilnas pateicības

sirds mīlošs klusums –
asns auglīgā zemē
cerības sakne
un sūtības mājas

__________________

nākamai dienai
_
ieelpo dziļāk
ieklausies
kā tava apvāršņa krastā
viļņojas miers
paveries apkārt
vārbūt tev izdosies redzēt
starp pagātnes oļiem
atmirdzam dzintara skaldni
nākamai dienai

__________________

autors: Valdis Svirskis