Gribasspēka attīstīšana

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni” 

Ko mēs varam iesākt ar gribasspēku? Ar gribasspēka palīdzību mēs varam identificēties ar Dieva radību, mēs varam identificēties ar Dieva realitāti. Gribasspēks ir apzināta identificēšanās ar īstenību, kas pastāv, vai īstenību, kura gatavojas uzplaukt.

Katram indivīdam ir noteikts daudzums gribasspēka, bet gribasspēku var arī attīstīt. Kā mēs attīstām savus muskuļus, arī tā varam attīstīt savu gribasspēku. Bet, kamēr attīstām gribasspēku, mums jāzina, vai mēs to izmantosim, lai uzbūvētu sevī patiesības svētnīcu, gaismas templi, miera templi un prieka templi. Ja tas ir mūsu mērķis, gribasspēks vienmēr būs gatavs mums palīdzēt veidot un formēt mūs līdz pilnīgākajai pilnībai.

Gribasspēks var pavisam viegli iznīcināt mūsu sliktās domas un nepareizos spēkus mūsu iekšienē. Ar gribasspēka palīdzību mēs varam palielināt mūsu labo domu spēku un pastiprināt savas labās īpašības. Ja mēs pareizi izmantojam savu gribasspēku, mēs varam paveikt vienu brīnumu pēc otra.

Ja tev ir iekšēja nepieciešamība
un ja tu novērtē šo nepieciešamību,
disciplīna tās piepildīšanai
nāks pati.1 

_______________________

1- 101.lpp 

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.