“Latvijai un pasaulei” meditācijas veltījums Latvijai dzimšanas dienā

Draugi un domubiedri!

Dažādi laiki mūsu dzīvē ir kā viļņi piekrastē – tie nāk un iet, taču ir kaut kas tāds, kas patiesi paliek. Tā ir mūsu Latvija, kas mums dāvināta un kurai esam dāvāti mēs, lai ar savu dzīvi darītu to mazliet labāku, kā tā bija pirms mums.
Ja jūs uzrunā šī ideja tad dalāties ar šo ierosmi atbilstoši savai sirds izjūtai. Lai šis Latvijai īpašais laiks ir gaišāks, drošāks, mierpilns un veselāks, sākot ar mums pašiem un ne tikai mūsmājās, bet arī it visur un visā ap mums!

ar pateicību
Valdis Svirskis, projekta brīvprātīgais

&&&

Jūra sākas ar vienu lāsi, tauta ar vienu cilvēku, no vienas sirds izaug pasaule.
Lai labākais, patiesākais, īstenojas mūsos, caur mums un ap mums Latvijā un pasaulē!

&&&
Ārējā dzīve izaug no iekšējās dzīves, no tā labā, ko iesējam un sevī lolojam. Ikviena valsts pasaulē iekrāsojas ar vērtībām un sirds īpašībām, kuras apzināti lolo un kopj cilvēki, kas to veido. Kad  apvienojamies vienā nodomā un rīcībā, pieaug mūsu spēja skaidrāk redzēt, dziļāk izjust un pilnīgāk risināt tagadnes problēmas, pāraugt vakardienas valgus un celt labāku, iekšēji bagātāku un mierpilnāku nākotni. Mēs varam nezināt, kas ir nepieciešamākais atsevišķam cilvēkam, tautai vai pasaulei kopumā, taču mēs varam noskaņoties uz to, lai piepildās katram patiesi nepieciešamais; lai dzīvē arvien vairāk izpaužas tās īpašības, bez kurām  nevar pastāvēt cilvēcība: miers, prieks, mīlestība, piedošana, nesavtība un pateicība.

P.s.
Pirmā šāda veidā akcija ‘Latvijai un pasaulei” noritēja 2014.gada pavasarī.