Praktiski jautājumi par meditāciju

Jautājums: Kādēļ meditējot nepieciešams tuvumā novietot ziedus, vīraku un citas līdzīgas lietas?

Šrī Činmojs: Kad novietojam ziedus, dedzinām vīraku, aizdedzam sveces un nomazgājamies pirms meditācijas, mēs pārliecinām savu fizisko ķermeni, ka mēs kaut ko darām. Ārējai dzīvei un iekšējai dzīvei vienmēr jāiet rokrokā. Taču ārējā dzīve nav svarīgākais. Svarīgākā ir iekšējā tiecība, augšupkāpjošā liesma mūsos. Mums jābūt apzinātiem savā tiecībā un pastāvīgi jāienirst iekšējā pasaulē, sasniedzot savu augstāko apziņu.

Ziedi, vīraks un nomazgāšanās pirms meditācijas arī palīdz mums būt tīriem. Auguma tīrībai garīgajā dzīvē ir vislielākā nozīme. Tīrībā mājo Dieva elpa. Ja pietrūkst fiziskas tīrības, Dievišķajam gluži vienkārši nav iespējams elpot jūsos. Lai gūtu iekšējo tīrību, nepieciešama ķermeņa tīrība. Ārējā tīrība ir vienota ar iekšējo. Tāpēc pirms meditācijas, lai kad tas būtu, ieejiet dušā vai arī noskalojiet acis, ausis, degunu un pēdas ar aukstu ūdeni un, ja iespējams, novietojiet tuvumā ziedus un vīraku, lai radītu tīrības gaisotni.

 

Jautājums: Kādēļ nepieciešams meditēt katru dienu?

Šrī Činmojs: Tas ir ļoti vienkārši. Katru dienu jūs ēdat; tas padara iespējamu jūsu dzīvi uz šīs zemes. Jūs nevarat turpināt dzīvot, pārtiekot no iepriekšējā dienā apēstā. Tāpat arī mūsu dievišķajam bērnam katru dienu ir nepieciešama barība. Jums ik dienu vajag pabarot savu dvēseli. Meditēt nozīmē apzināti piedāvāt ēdienu mūsu dvēselei. Ja mēs ēdam katru dienu, darot to regulāri, kļūstam ļoti spēcīgi. Tāpat arī mūsu dvēsele kļūst spēcīga, ja mēs to katru dienu pabarojam. Tad tai ir iespēja izpaust savu dievišķību šeit, uz zemes. Tāpēc nepieciešams meditēt ik dienu.

 

Teksts oriģinālvalodā pieejams šeit.

Copyright © Sri Chinmoy
Tulkojums latviešu valodā © Rīgas Šri Činmoja centrs. Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.