Tikumiskās īpašības, cilvēka izaugsme un garīgais briedums

Trešdien, 26. janvārī, notiks tiešsaistes meditācijas nodarbība, kuru vadīs Valdis Svirskis (skat. Par autoriem).
Nodarbībai būs gan teorētisks, gan praktisks raksturs. Vadītājs runās par dažādām tikumiskajām īpašībām un to nozīmi cilvēka izaugsmē un dzīvē kopumā. Tāpat nodarbībā paredzēti arī praktiski vingrinājumi.

Dalība bez maksas.

Sīkāka informācija par pievienošanos tiešsaistes nodarbībai:

https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-valdi-svirski