Mūsu miers ir mūsos

Fragments ņemts no Šri Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ārējā dzīvē jums nebūs miera, ja nebūsiet iemantojuši to iekšienē. Viss aizsākas iekšējā pasaulē. Ja agrā rītā, pirms atstājat mājas, apcerēsiet dažas dievišķas domas, tad tās ienāks jūsu ārējā dzīvē kā spēcinoša, piepildoša realitāte.

Agri no rīta, pirms dodaties dzīves burzmā un kņadā, regulāri meditējiet piecpadsmit minūtes vai pusstundu. Tad, izgājuši no mājas, jūs būsiet labi aizsargāti – ne jau ar bruņām, bet ar dievišķām domām, dievišķām idejām un dievišķu mērķi.

Pareizi meditējot, noteikti jutīsim mieru prātā. Noteikti jutīsim arī to, ka mums ir ļoti plaša sirds, kura var aptvert visu pasauli. Mēs izjutīsim negaidītu prieku. Dažkārt varam pat neapjaust, kā rodas šis prieks, taču patiesībā tas rodas no mūsu pašu meditācijas.

Dziļi mūsos ir mūžīgs klusums, miers un līdzsvars. Kad esam pilnīgi rāmi un klusi, redzam, ka iekšējā dzīve mums dāvā enerģiju. Cilvēciskais prāts var nepazīt šo enerģiju, jo tā nerodas prātā. Mūsu sirds saņem šo enerģiju no dvēseles.

Dziļā meditācijā darbojas vienīgi sirds. Prāta darbība ir pilnīgi apklusināta. Sirds kļūst vienota ar miru, šī miera dziļumos aug iekšējā patiesība, un mēs ieaugam iekšējā gaismā.

 

Es meditēju,
Lai spētu sevi piepildīt
Ar miera neuzvaramo spēku.1

 

_________
1 – 130.-131. lpp

 

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.