Jūsu iekšējās bagātības

Fragments ņemts no Šrī Činmoja grāmatas “Laimes pavedieni”.

Ar savu iekšējo izglītību mēs sākam īstenot to patiesību un viedumu, kas jau ir mūsos. Bet reizēm mums jāpalīdz pārliecināt mūsu ārējā būtne, ka tas, ko mēs meklējam, ir mūsu iekšienē. Ārēji izglītojoties, mēs jūtam, ka zināšanas ir kaut kur citur, mums tās jāmeklē un jāiegūst. Iekšēji izglītojoties, absolūtās zināšanas, viedums, tas viss ir mūsos, bet kādam mūs par to jāpārliecina.

Mūsu iekšējais skolotājs saka: “Tevī ir dārgumi, tur iekšienē ir lāde, diemžēl tu esi kaut kur nevietā nolicis atslēgu. Tā ir tava bagātība, nevis mana. Tā ir tava lāde, nevis mana. Bet es tev parādīšu, kur tā atrodas, un, ja tu vēlēsies, es tev palīdzēšu to lādi arī atvērt. Tiklīdz tu atvērsi lādi, visa bagātība piederēs tev.”

Iekšējais skolotājs ir kā upe. Sekojiet upei, un tā aizvedīs jūs līdz jūrai, kas ir jūsu paša realitāte, paša dievišķums, paša nemirstība.

 

Zināšanu gaisma
Ir liels dārgums.
Vieduma prieks
Ir nenovērtējama bagātība.1

  

_______________________

1- 63.lpp-64.lpp

 

Text Copyright © The Sri Chinmoy Centre 2010
Translation copyright © 2011
© Apgāds “Jumava”, izdevums latviešu valodā
© Lelde Rozīte, tulkojums latviešu valodā
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.