Mūžīgs aizsācējs

Fragments ņemts no Šrī Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ikviens meklētājs ir aizsācējs – tas, kurš ir ceļa sākumā. Aizsācējs ir cilvēks, kuram piemīt iekšējs pamudinājums augt arvien lielākā dievišķībā, apgaismībā un piepildījumā. Brīdī, kad vēlēsieties nemitīgu izaugsmi, jūs kļūsiet par mūžīgu aizsācēju. Rītausma ir jaunas dienas sākums, tā simbolizē cerību, apgaismību un pilnību. Ik dienu rītausma spēlē sākuma lomu. Tā sāk savu ceļojumu ar pirmo blāzmu un noslēdz to bezgalīgajā saulē. Ja varat just, ka visa jūsu būtne – augums, vitāls, prāts, sirds un dvēsele – pārstāv austošu rītausmu, tad spēsiet vienmēr saglabāt sevī mūžīgā pirmatklājēja garu.

Ik dienu mums jājūt, ka paveiksim kaut ko jaunu. Ik dienu mēs pavirzīsimies soli tālāk. Mēs varēsim sevi pārspēt, vien rodot un saglabājot prieku. Ja atklāsiet savu prieku un saglabāsiet to, jums allaž būs spēks iet vēl vienu soli tālāk.

 

Lai mans prāts
Ik rītu
Iemanto cerības ausmas
Mirdzuma skaistumu.1

 

_________
1 – 124. lpp

 

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.