Mīlestības spēks

Fragments ņemts no Šrī Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Kad mīlestības spēks
Aizstās mīlestību pret spēku,
Cilvēkam būs jauns vārds: Dievs.

Mīlestība ir tīra un mirdzoša liesma. Ejot mīlestības ceļu, mēs atklājam, ka garīgā, iekšējā dzīve sniedz mums vislielāko piepildījumu. Nekas nespēj būt pārāks par mīlestību. Mīlestība ir dzīve, un dzīve ir spontāni plūstošs nektārs un sajūsma.

Ja mīlestība nozīmē kādu vai kaut ko iegūt, tā nav īsta mīlestība, tā nav tīra mīlestība. Ja mīlestība nozīmē dot un kļūt vienotam ar visu, ar cilvēci un Dievišķo, tad tā ir patiesa mīlestība. Patiesa mīlestība ir mūsu pilnīgā vienotība ar mīlestības saņēmēju un mīlestības devēju.

Kas ir mīlestības devējs? Dievs. Ko mēs mīlam? Mēs mīlam Visaugstāko katrā cilvēkā. Mīlot miesu, mēs sevi sasaistām; mīlot dvēseli, mēs sevi atbrīvojam. Tieši cilvēka dvēsele, tieši Visaugstākais katrā cilvēkā ir tas, kas mums jāmīl.

Jūs varēsiet apzināti dāvāt citiem tīru mīlestību, ja jutīsiet, ka atdodat daļu savas dzīvības elpas, kad runājat ar citiem vai domājat par tiem. Jūs dāvājat šo dzīvības elpu vienkārši tāpēc, ka jūtat, ka jūs esat pilnīgā, nedalāmā vienotībā ar apkārtējo pasauli. Tur, kur ir vienotība, viss ir tīra mīlestība. 1

 

 _________
1 – 81. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.