Spēcinot patiesumu

Fragments ņemts no Šrī Činmoja grāmatas “Prieka spārni”.

Ikvienā no mums ir kāds mazumiņš patiesuma, jo Dievs mājo katrā. Dievam piemīt visas dievišķās īpašības, un tieši tādēļ, ka mūsos mājo Dievs, arī patiesums ir mūsos. Ja jūtam, ka mums pietrūkst patiesuma, mēs varam to attīstīt tieši tāpat, kā atlēts attīsta savus muskuļus.

Viens no veidiem, kā attīstīt sevī īstu patiesumu, ir dvēseliska pateicība. Ja varat atcerēties, kāds bijāt, pirms uzsākāt savu garīgo ceļojumu, un ieraudzīt atšķirību starp to, kāds bijāt un kāds esat pašreiz, tad jūsos spontāni sāks plūst pateicības upe. Kam mēs pateicamies? Visaugstākajam, jo Viņš iedvesmoja un atmodināja jūsu iekšējo saucienu. Pateicība vienmēr iemieso patiesumu. Patiesai sirdij un pateicīgai dzīvei jāiet kopā.

Tāpat jūs varat kļūt patiesāki, vienkārši jūtot, ka patiesums sniedz jums ļoti lielu prieku. Jūtiet, ka nekas nav salīdzināms ar prieku, ko gūstam, esot patiesi. Lūdzu, pacentieties atcerēties, kādas sekas izraisīja jūsu nepatiesums. Ja melojāt un tikāt pieķerts, noteikti bijāt apmulsis, jutāties nožēlojami. Pat ja netikāt pieķerts, jūsu sirdsapziņa pieķēra jūs. Pieņemsim, ka pašreiz jūs gatavojaties pateikt vai izdarīt ko sliktu. Nekavējoties apstājieties un padomājiet: “Kā es varu tā rīkoties? Tas atņems man visu prieku.” Tad jūs to neizdarīsiet. Jūs atklāsiet, ka, atturoties no nepareizas rīcības, iegūstat bezgala vairāk prieka nekā tad, ja ļautu sev tā rīkoties. Spontāns iekšējs prieks, ko rada patiesums, vienmēr palīdzēs rīkoties pareizi.

 

Esi patiess savās domās,
Esi tīrs savās jūtās.
Tev nevajadzēs dzīties pēc laimes.
Laime pati steigsies tev pretī. 1

 

_________
1 – 142. lpp

Copyright © 1997 by Sri Chinmoy
© Izdevums latviešu valodā, Zvaigzne ABC
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.