Augstākā meditācija

Fragmens tulkots no Šrī Činmoja grāmatas “Meditation: God’s Duty and man’s beauty”

Jautājums: Kāda ir augstākā meditācija?

Šrī Činmojs: Augstākajā meditācijā jums nav nekādu domu. Pagaidām meditācijas laikā mēs vēl esam neglītu un ļaunu domu upuri. Citreiz mums izdodas meditācijā saņemt garīgas, piepildījumu dāvājošas un izgaismojošas domas – šis jau ir augstāks stāvoklis. Taču, esot Augstākajā, nav vispār nekādu domu – ne labu, ne sliktu. Tur ir tikai Gaisma.

Gaismā iztēle un realitāte iet rokrokā. Šobrīd jūs sēžat tur, bet es stāvu šeit. Jūs esat realitāte, es esmu iztēle. Lai redzētu, ka jūs esat īsts, man ir jāpaskatās uz jums. Pēc tam man jākļūst vienotam ar jums, lai es zinātu, ka jūs esat īsts. Taču, kad esam augstākajā meditācijā, ir pavisam citādi. Tur realitāte un iztēle dodas rokrokā. Man ir jābūt tur, kur esat jūs. Jums jābūt tur, kur esmu es, jo mēs esam vienoti. Šī iemesla dēļ augstākajā meditācijā mums nav nepieciešamas domas un idejas. Šobrīd, kad doma ienāk prātā, mēs tai piešķiram formu. Pēc brīža mēs saprotam to, kas mūsos notiek, to, par ko mēs runājam. Taču, kad jūs redzat Patiesību, kad jūs redzat, ka zinātājs un izzināmais ir vienoti, domu nav. Šis ir augstākais meditācijas veids.

Teksts oriģinālvalodā pieejams šeit.

Copyright © Sri Chinmoy
Tulkojums latviešu valodā © Rīgas Šri Činmoja centrs. Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.