Meditācijas nodarbību kurss jūlijā / augustā

No 26. jūlija līdz 12. augustam tiks novadīts meditācijas kurss sešu nodarbību garumā

Norises vieta: Oskara Kalpaka bulvāris, pretī Mākslas akadēmijai
Nodarbību datumi: 26.07., 29.07., 1.08., 4.08., 9.08., 12.08.
Nodarbību laiks: 18:30 – 20:00

Izmantojot dažādas pieejas, kursā tiks apgūtas koncentrēšanās un meditācijas prasmes.
Tiks aplūkots arī kā meditācijas iemaņu apguve var sekmēt pozitīvas pārmaiņas mūsos un ap mums, vairot mieru un prieku ikdienā.

Nodarbības noderēs tiem, kuri vēlas apgūt pamatus, pilnveidot iemaņas  un arī tiem, kas meklē iekšējās pilnveides ceļu un meditācijas Skolotāju.
Kursa saturs tiks izklāstīts secīgi, tāpēc ieteicams nodarbības apmeklēt regulāri.

Nākot jāņem maiņas apavi, kā arī noderēs dzeramais ūdens.
Atbilstoši tradīcijai dalība kursā ir bez maksas.

Saturs balstās meditācijas skolotāja Šri Činmoja (1931-2007) pieredzē.

Vairāk par Šri Činmoju https://www.srichinmoy.org/sri_chinmoy (avots angļu valodā).
Šri Činmoja meditatīvā mūzika un viņa komponēto dziesmu aranžējumi – www.radiosrichinmoy.org.

Latviešu valodā publicētas divas viņa grāmatas – Prieka spārni (Zvaigzne ABC) un Laimes pavedieni (Jumava), kas vienkāršā valodā ataino mūsdienīgu, sirds pieejā un garīgo īpašību attīstīšanā balstītu iekšējās pilnveides ceļu.

***

Uzziņas un pieteikšanās kursiem nosūtot pieteikuma īsziņu (vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs) uz mob. +371 22483873 ne vēlāk kā līdz kursa 2. nodarbībai, šoreiz – 29. jūlijam;
Attiecīgi ar 29. jūlija vakara nodarbību grupa skaitīsies nokomplektēta un
pievienoties nevarēs.

Emanuels Putāns, kursa koordinators un vadītājs (skat. Par autoriem)