Meditācijas nodarbības septembra beigās / oktobra sākumā

No 26. septembra līdz 14. oktobrim tiks novadīts meditācijas kurss sešu nodarbību garumā

Norises vieta: Aspazijas bulvāris, pretī LU ekonomikas fakultātei
Nodarbību laiks: pirmdienu un ceturtdienu (izņemot pēdējo nodarbību, kas notiks piektdienā, 14.10.) vakaros, 18:45 – 20:15

Izmantojot dažādas pieejas, kursā tiks apgūtas koncentrēšanās un meditācijas prasmes.
Tiks aplūkots arī kā meditācijas iemaņu apguve var sekmēt pozitīvas pārmaiņas mūsos un ap mums, vairot mieru un prieku ikdienā.

Nodarbības noderēs tiem, kuri vēlas apgūt pamatus, pilnveidot iemaņas  un arī tiem, kas meklē iekšējās pilnveides ceļu un meditācijas Skolotāju.
Kursa saturs tiks izklāstīts secīgi, tāpēc ieteicams nodarbības apmeklēt regulāri.

Nākot jāņem maiņas apavi, kā arī noderēs dzeramais ūdens.
Atbilstoši tradīcijai dalība kursā ir bez maksas.

Saturs balstās meditācijas skolotāja, Šrī Činmoja (1931-2007), pieredzē.

Vairāk par Šrī Činmoju https://www.srichinmoy.org/sri_chinmoy (avots angļu valodā).
Šrī Činmoja meditatīvā mūzika un viņa komponēto dziesmu aranžējumi – www.radiosrichinmoy.org.

Latviešu valodā publicētas divas viņa grāmatas – Prieka spārni (Zvaigzne ABC) un Laimes pavedieni (Jumava), kas vienkāršā valodā ataino mūsdienīgu, sirds pieejā un garīgo īpašību attīstīšanā balstītu iekšējās pilnveides ceļu.

***

Uzziņas un pieteikšanās kursiem nosūtot pieteikuma īsziņu (vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs) uz mob. +371 22483873 ne vēlāk kā līdz kursa 2. nodarbībai, šoreiz – 29. septembrim;
Attiecīgi ar 29. septembra vakara nodarbību grupa skaitīsies nokomplektēta un tai pievienoties nevarēs.

Emanuels Putāns, kursa koordinators un vadītājs (skat. Par autoriem)