Latvijai un pasaulei!

 

Lai labas dienas jūsmājās!
No 15. jūnija līdz Jāņu, 24.jūnija, rītam jau 9. gadu ritēs nu jau ikgadējā Saulgriežu/ Saulstāvju laika labas gribas akcija, kurā ikkatrs var kopā ar citiem pēc vienota laika katru dienu plkst. 7:00, 13:00, 19:00, 22:00 vienu vai vairākas reizes veltīt dažas minūtes klusuma meditācijai, lūgšanai vai pateicībai labajam. Šajā laikā varam noskaņoties uz  mieru, labestību, gaismu un labvēlību sevī, savās ģimenēs, visā tautā un pasaulē – no Latvijas līdz Ukrainai un pāri visai Zemei.
Sēsim labo pasaulē sākot ar savu sirdi! Lai gaisma vieno, lai labais top! Līgo!

Pateicībā,
projekta koordinators, Valdis Svirskis