Meditācija Latvijas dzimšanas dienai

Draugi un domubiedri!
Dažādi laiki mūsu dzīvē ir kā viļņi piekrastē – tie nāk un iet, taču ir kaut kas tāds,
kas patiesi paliek. Tā ir mūsu Latvija un pasaule, kas mums dāvāta un kam esam dāvāti arī mēs, lai ar savu dzīvi darītu to mazliet labāku, kā tā bija pirms mums.
Ja jūs uzrunā šī ideja,
tad, atbilstoši savai sirds izjūtai, dalieties ar šo ierosmi. Lai šis Latvijai īpašais laiks ir gaišāks, drošāks, mierpilnāks un veselāks!
Lai pārmaiņas sākas ar mums pašiem un sniedzas tālāk par mūsu mājām – lai tās staro it visur un visā ap mums!
Jūra sākas ar vienu lāsi, tauta ar vienu cilvēku, no vienas sirds izaug pasaule.
Lai labākais, patiesākais īstenojas mūsos, caur mums un ap mums Latvijā un pasaulē!

Ar pateicību un ar labu uz labu!
Akcijas koordinators, Valdis Svirskis