Meditācijas nodarbības gada nogalē

Laika periods:
No 2023.gada 30. novembra līdz 18. decembrim

Norises vieta:
Aspazijas bulvāris, pretī LU ekonomikas fakultātei

Nodarbību datumi:
pirmā nodarbība 30.11. un nākamās nodarbības 2.12., 4.12., 7.12., 11.12.,14.12., bet noslēdzošā nodarbība notiks 18.12.

Nodarbību laiks:
minēto darba dienu vakaros 18:45-20:15/30; sestdien, 2.12. – 18:00-20:00

Par kursu:
Kursā tiks apgūtas un pilnveidotas koncentrēšanās un meditācijas prasmes.
Pārrunāsim, kā to apguve var sekmēt labas pārmaiņas mūsos un ap mums, darīt ikdienu mierīgāku un gaišāku.
Kurss noderēs gan tiem, kuri vēlas apgūt pamatus, gan pilnveidot iemaņas, gan arī tiem, kas apzināti meklē garīgo ceļu un meditācijas Skolotāju.
Kursa saturs tiks izklāstīts secīgi, tāpēc ieteicams nodarbības apmeklēt regulāri.
Nākot jāņem maiņas apavi, kā arī noderēs dzeramais ūdens.
Atbilstoši tradīcijai, dalība kursā ir bez maksas.

Saturs balstās meditācijas skolotāja, Šrī Činmoja (1931-2007), pieredzē.
Vairāk par Šrī Činmoju https://www.srichinmoy.org/sri_chinmoy (avots angļu valodā).

Šrī Činmoja meditatīvā mūzika un viņa komponēto dziesmu aranžējumi – www.radiosrichinmoy.org

Latviešu valodā publicētas divas viņa grāmatas – Prieka spārni (Zvaigzne ABC) un Laimes pavedieni (Jumava), kas vienkāršā valodā ataino mūsdienīgu, sirds pieejā un labo īpašību kopšanā balstītu iekšējās pilnveides ceļu.

***
Uzziņas un pieteikšanās kursam nosūtot pieteikuma īsziņu (vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs) uz mob. +371 29697059 ne vēlāk kā līdz kursa 2. nodarbībai, šoreiz – 2.decembra pēcpusdienai.
Ar 2. decembra vakara nodarbību grupa skaitīsies nokomplektēta un pēc tās grupai pievienoties nevarēs (izņēmums, ja analoģisks kurss iziets agrāk un šoreiz nākat atkārtoti).

Ar labu uz labu –
Valdis Svirskis, kursa vadītājs