Sākums un beigas

Katrai lietai ir sākums un beigas. Katra upe kaut kur sākas un kaut kur beidzas. Tāpat arī atnāk un aiziet katra tava elpa un doma.
Tomēr nereti tava elpa ir virspusēja un saspringta. No kurienes rodas šis saspringums? Tas ir tavs mazais “es”, kurš ir sadalījis pasauli daļās un nereti ir izmisīgas cīņas stāvoklī. Tas cenšas vilkt vai stumt lietas ap savu orbītu, lai uzturētu savām vēlmēm atbilstošu vidi. Šādā domu un vēlmju karuseļa pārsātinājumā mēs neapzināti sasprindzinām vēderu un krūškurvi, tādējādi liedzot elpai tās dabīgo ceļu. Dzīvības spēks, ko nes mūsu elpa, izsijājas un zaudē spēku līdzīgi kā upe ar daudziem līkumiem.

Apsēdies mierīgi un pavēro sevi.

Tu pamanīsi kā tevī dun iespaidu un vēlmju koris.

Viss šis neapzinātais iekšējais troksnis sasprindzina un smacē tevi.

Tā vietā, lai dejotu šī haosa pavadībā, paņem savu prātu aiz rokas, atslābini vēderu un ļauj savai izelpai aizplūst līdz galam.

Padari elpu interesantu priekš sava prāta.

Pavēro elpas plūsmu ķermenī un klusībā paskaiti līdzi izelpas laikā.

Kad pamani, ka prāts ir aizklīdis, vienkārši atgriezies pie elpas vērošanas un skaitīšanas.

Pamazām starp elpām parādīsies brīva telpa, un balstoties uz šo iekšējo telpu ir iespējams ieskatīties sevī vēl dziļāk.

Savas sirds klusumā atkal un atkal uzdod sev jautājumu: “kas es esmu” vai “kas ir tas, ko es patiesībā gribu”?

Ja jautājums būs pietiekami uzstājīgs un patiess, tad, neskatoties uz pašreizējo vēlmju un domu haotisko troksni, sirdī pamazām atausīs noteikta izjūta.

Iespējams tā būs miera īpašība vai labestības izjūta, vai gaišuma un skaidrības atklāsme.

Arvien vairāk apjaušot savu patieso iekšējo plašumu, pakāpeniski paplašinās arī mūsu “es” apziņa.  Šāda plaša apziņa nes sev līdzi patiesu gandarījumu, kas ievērojami samazina neskaitāmās “vēlmes” ar kurām iepriekš bijām mēģinājuši aizlāpīt sava mazā “es” caurumus.
Mūsu domas visvairāk tiek sakultas tieši ar mūsu vēlmēm, bet mūsu vēlmes balstās uz to, ar cik plašu vai šauru realitātes daļu sevi identificējam.
Iekšējā plašuma pieredze kļūst par drošu pamatu, uz kura balstoties elpa un prāts nomierinās, un dzīvības spēka upe atjauno savu pirmatnējo virzienu uz Okeānu.

Autors: Gints Peleckis