Vingrinājumu apraksti tulkoti no Šri Činmoja grāmatas “222 Meditation Techniques”

1. Bērns dārzā

Kad iztēlojaties, ka esat bērns, uzreiz iedomājieties, ka stāvat ziedu dārzā. Šis ziedu dārzs ir jūsu sirds. Bērns var stundām spēlēties dārzā. Viņš ies no viena zieda pie nākamā, bet neatstās dārzu, jo gūs prieku no katra zieda skaistuma un smaržas. Jūsos ir šis dārzs, un jūs varat tajā palikt, cik ilgi vien vēlaties. Tā jūs varat meditēt sirdī. 

2. Sirdī austoša saule

Neatkarīgi no tā, kurā dienas laikā jūs meditējat, uz dažām sekundēm iztēlojieties austošu sauli. Iztēlojieties, ka saule aust un staro jūsu sirdī. Tāpat jūs varat arī iztēloties visskaistāko un vistīrāko ziedu, ziedlapu pa ziedlapai, atveramies un plaukstam jūsu sirdī.

Tiklīdz jūs saskatīsiet austošo sauli vai ziedu, jūs sajutīsiet savas sirds gaišumu vai tīrību. Tad, ieelpojot un izelpojot, jūs jutīsiet, kā gaismas un tīrības jūsu sirdī paliek arvien vairāk. Un jo vairāk gaismas un tīrības jūs jutīsiet savā sirdī jo gaišāka paliks austošā saule vai plaukstošais zieds. Pēc tam, mēģiniet sajust, ka pats kļūstat par austošo sauli. Vai arī sajūtiet, ka jūsu sirdī esošais tīrības zieds, ir uzplaucis pilnībā, un ka jūs pats esat kļuvis par šo skaisto ziedu. Jūsu esība, no kāju pēdām līdz galvas virspusei, ir pats zieds. Jūs pats esat zieda skaistums, tīrība un aromāts.

No austošās saules vai no zieda, par ko esat kļuvis, izstarosies gaišums un izplatīsies tīrība. Gaismai un tīrībai izplatoties, tie sasniegs cilvēkus ap jums un ieies tajos. Šajā veidā jūs varat vairāk izjust meditāciju sirdī. Nejūtiet, ka jums ir jādodas uz sirdi. Jūtiet, ka jūs esat sirds. 

3. Koncentrējieties uz savu sirdi

Ja jūs varat koncentrēties uz kādu no saviem pirkstgaliem vai uz sveci, vai kādu citu materiālu objektu, jūs varat koncentrēties arī uz savu sirdi. Jūs varat aizvērt acis vai skatīties uz sienu, bet visu laiku domājiet par savu sirdi kā ļoti tuvu draugu. Kad šī doma kļūst ļoti intensīva, kad tā ir pilnībā aizņēmusi jūsu uzmanību, tas nozīmē, ka jūs esat nonākuši aiz ikdienas domāšanas procesu robežām sākuši koncentrēties. Jūs nevarat ar savām fiziskajām acīm apskatīt savu garīgo sirdi, taču jūs varat uz to vērst visu savu uzmanību. Tad, ar laiku, jūsu koncentrēšanās spēks nonāk sirdī un izved jūs ārpus prāta robežām. 

4. Saskatiet savu sirdi spogulī

Ja jūs jūtat savādu sasprindzinājumu galvā, lūdzu jūtiet, ka jums nav galvas vai pieres; jūtiet, ka jums ir tikai sirds. Jūs jūtat šo sasprindzinājumu, jo jūs meditējat nepareizajā vietā. Jūs meditējat prātā, kas nav ieteicams. Mēģiniet koncentrēt visu uzmanību uz savu sirdi. Ja jums ir grūtības iekšēji koncentrēties uz sirdi, jūs varat savā priekšā novietot spoguli un izmantot to, lai savu uzmanību koncentrētu šādā veidā.

_____________
1 – 79. lpp
2 – 87. lpp
3 – 80. -81.lpp
4 – 83. lpp

Copyright © 2016 Sri Chinmoy Centre
Visas tiesības aizsargātas. Neviena šīs publikācijas daļa nevar tikt reproducēta nekādā formā bez mājaslapas administratoru rakstiskas atļaujas.